Vítejte na stránkách chovatelské stanice Aurus Leon

zabývající se chovem leonbergerů a španělských mastinů

Zařazení: II.FCI skupina

Původ: Španělsko

Velikost: psi nad 77cm, feny nad 72cm, váhy u psů přesahují často 90kg

Využití: perfektní hlídač, rodinný pes

Standard FCI č. 91 / 15.10.1984

Země původu: Španělsko

Název plemene:

Španělský mastin (Mastin espanol), užívá se i název Mastin z Leonu (Mastin leones), Mastin Estremadury (Mastin Extremeno), Mastin Manchy (Mastin Manchego)


Rozšíření:

Celé Španělsko, zvláště hory a náhorní roviny provincií Asturie a Leon, Kantabrijského pohoří, Estremadury, a všeobecně náhorní plošiny a oblasti s rozšířeným volným chovem ovcí, s výjimkou Pyrenejí v oblasti Aragonu a Navarry a oblasti Monegros, kde je rozšířen pyrenejský mastin


I. VZHLED A POVAHA


1. Celkový popis: španělský mastin je velký, těžký, vyváženě stavěný pes mimořádných proporcí, velmi silný a svalnatý, s kompaktní kostrou, velkou hlavou a polodlouhým osrstěním

Z milého a něžného společníka se ve vztahu k nepřátelským šelmám a cizím osobám staví uzavřeně až nepřátelsky, zvláště používá-li se jako strážce a ochránce pozemků a stád. Jeho štěkot je drsný, hluboký a těžký a vzhledem k jeho síle nezaměnitelný.

Jedná se o mimořádně inteligentního a současně krásného psa; obě vlastnosti vyjadřuje jeho výraz. Chováním se projevuje jako sebevědomý pes, který používá svoji sílu přiměřeně, neboť si své mimořádné síly je dobře vědom.


2. Kohoutková výška: nahoru neomezená, přičemž se dává přednost větším harmonicky stavěným exemplářům.

Minimální výška: psi 77 cm, feny 72 cm.

Je třeba říci, že psi obvykle tyto minimální výšky silně překračují, takže psi běžně přesahují 80 cm a feny 75 cm.


3. Trup: ne zcela kvadratický, takže délka trupu překračuje kohoutkovou výšku. Požadovaným cílem je funkční harmonie proporcí v klidu i v pohybu.

Použití: ochrana a strážení. Přehnaně bázlivé, zbabělé, nevyrovnané nebo naopak agresivní psy je třeba vyloučit z chovu. Tato rasa je pevně spjata s volným chovem ovcí především merino, které provázel již v dobách středověkých svazů chovatelů ovcí (Mesta) a které bránil proti vlkům a jiným loupeživým šelmám všude, kam stáda táhla nebo se zdržovala na pastvě. I dnes doprovází tato rasa stáda ve volném chovu na pochodu i na domácích pastvinách. Vedle toho se dnes tito psi drží k ochraně, hlídání a obraně pozemků, osob a venkovských usedlostí.


II. HLAVA


1. Celkový popis: velká, silná, tvaru tupého jehlanu se širokou základnou. Poměr délky mozkovny k délce tlamy je 6:4. Při pohledu shora je celkový vzhled tlamy a lebky kvadratický a stejnoměrný bez výrazného přechodu od tlamy ke spánkům. Přiměřeně divergující linie tlamy a lebky (rozbíhající se).


2. Lebka: široká, silná, při pohledu z boku trochu klenutá, širší než delší. Výrazný týlní hrbol.


3. Stop: lehce, málo vyjádřený


4. Tlama: při pohledu z profilu rovná. Při pohledu zezadu téměř čtvercová, ke špičce nosu se přes i nadále impozantní šířku mírně zužuje. V žádném případě není špičatá.


5. Nosní houba: černá, vlhká, velká a široká


6. Pysky: horní dobře překrývají spodní; dolní pysk má stejně jako koutek tlamy okraj sliznice zubatý. Sliznice musí být černé.


7. Zuby: bílé, silné a zdravé. Velké, špičaté a dobře zapadající špičáky. Silné a mohutné moláry (stoličky). Řezáky spíše malé, nůžkový skus. Plný počet premolárů (třeňových zubů)


8. Oči: v poměru k velikosti lebky malé, tvaru mandle, přednost mají tmavé, barvy lískových oříšků. Pozorný, mírný a inteligentní pohled vůči známým, velmi ostrý pohled na cizí


9. Oční víčka: silná, černě zbarvená. Dolní víčko nechává viditelný kousek spojivky.


10. Uši: středně velké, visící, trojúhelníkové, hladké. Nasazeny nad linií očí. V klidu visí a dobře přiléhají k líci, aniž by se příliš tiskly k lebce. Při vzrušení odstávají od tváře, v zadní části horní třetiny mírně vztyčené. Nekupírované.


11. Řasy: černé stejně jako černé chlupy obočí


III. KRK

Ve tvaru kužele, široký, silný, dobře osvalený, pohyblivý. Silná volná kůže. Silně vyvinutý dvojitý lalok


IV. TRUP

1. Celkový dojem: pravoúhlý. Silný a robustní, vykazuje enormní sílu, je ale pohyblivý a pružný

2. Kohoutek: vyjádřený

3. Hřbet: silný, dobře osvalený. Žebra s velkými mezižeberními mezerami, dobře klenutá, ne plochá. Poměr kohoutková výška-minimální obvod hrudníku je zhruba 3:4. Bedra dlouhá, široká a silná, ke slabinám se zužují.

4. Záď: široká a silná. K horizontále a linii hřbetu skloněná cca 45°. Výška jako v kohoutku.

5. Linie hřbetu: rovná, vodorovná i v pohybu

6. Hruď: široká, hluboká, dobře osvalená, mohutná. Vyjádřená prsní kost.

7. Břicho a slabiny: břicho jen málo vtažené, široké slabiny, kůže na slabinách stažená dolů


V. OCAS

V nasazení velmi silný, není nasazen ani příliš vysoko, ani příliš dole. Silný, ohebný a s delším osrstěním než ostatní části těla. V klidu nesen dole, lehce se dotýká hlezen, v poslední čtvrtině někdy ohnutý. V pohybu a při vzrušení nese pes ocas jako šavli, na konci zatočený, ale nikdy zcela vytočený nahoru nebo ležící na zádi


VI. HRUDNÍ KONČETINY

1. Celkový dojem: zcela svislé. Rovné a při pohledu zpředu rovnoběžné. Předloktí třikrát delší než nadprstí. Silné kosti se silným nadprstím.

2. Plece: šikmé, dobře osvalené, delší než předloktí.

3. Úhel lopatka-pažní kost: cca 100°

4. Úhel pažní kost-předloktí: cca 125°

5. Nadprstí: při pohledu z boku téměř rovné. Prakticky je pokračováním předloktí. Silné kosti.

6. Tlapy: kočičí tlapka, uzavřená, silné prsty, vysoké a dobře klenuté. Drápy a polštářky robustní a tvrdé. Přiměřeně vyvinutá kůže mezi prsty


VII. PÁNEVNÍ KONČETINA

1. Celkový dojem: silné, dobře osvalené. Při pohledu ze strany přiměřeně úhlené. Při pohledu zpředu a ze strany svislé; hlezna rovná, uzpůsobená k tomu, aby psovi poskytovala lehkost, mrštnost a eleganci při dostatečném pohybu

2. Stehno: silné a dobře osvalené

3. Úhel pánev-stehno: cca 100°

4. Podkolení: dlouhé kosti, dobře osvalené, silné kosti

5. Úhel stehno-podkolení: cca 120°

6. Hlezna: vyjádřená s dobře definovanou patou

7. Úhel hlezna: otevřený, cca 130°

8. Tlapy: kočičí tlapky, téměř oválné. Jednoduché nebo dvojité paspárky, které se mohou amputovat


VIII. POHYB

Především klus, harmonický, silný a rovný. Žádný mimochod.


IX. KŮŽE

Elastická, silná, bohatá, růžová s tmavou pigmentací. Všechny sliznice černé.


X. OSRSTĚNÍ

Silné, husté, hrubé, polodlouhé, hladké na celém těle až po prsty nohou. Odlišují se dva druhy srsti; krycí srst na hřbetě a srst, která kryje žebra a chrání slabiny. Na končetinách poněkud kratší a na ocase poněkud delší a hedvábnější


XI. BARVY

Rozdílné, přičemž jednobarevnosti - žlutá, lví barva, červená, černá, vlčí šeď a jelení červeň - se dává přednost. I kombinované barvy jako žíhání, s bílým límcem nebo skvrnité.


XII. CHYBY


1. Lehké: lehce oblá hlava při pohledu z profilu. Chybějící jeden premolár, klešťový skus. Slabý, v pohybu měkký a zvlněný hřbet. Poněkud slabší nadprstí a předloktí. Lehká bázlivost.


2. Těžké (vylučují zadání známky "výborný"): špičatá tlama. Mírný předkus. Ztráta více premolárů nebo špičáků, která nevznikla úrazem. Klesající hřbet. Silná přestavěnost. Slabé nebo křivé postavení končetin. V pohybu velmi volné lokty. Kravský postoj v klidu a v pohybu. Zvlněná, rozcuchaná nebo příliš dlouhá srst. Kupírované uši nebo ocas. Přílišná ektropie nebo entropie. Nevyrovnaná povaha, přehnaná bázlivost nebo agresivita. Slabý, lymfatický vzhled. Ocas nesený položený na hřbetu.


3. Vady vylučující z chovu: hrbatý nos. Jakýkoliv stupeň podkusu. Přehnaný předkus. Nedostatky v pigmentaci nosní houby a sliznic provázené světlým okem. Monorchismus a kryptorchismus


Pozn: Všichni psi musí mít dvě viditelně normálně vyvinutá varlata zcela uložená v šourku.


O plemeni

Španělský mastin je obrovský pes, vzbuzující respekt už svou velikostí. Typický mastin má být mohutný, s velkou hlavou, silnou kostrou a širokým hrudníkem. Preferují se jedinci celkově vyvážení s dobrým pohybem, se sebevědomou a vyrovnanou povahou.


Od pradávna mastin plnil ve Španělsku funkci hlídacího psa. Hlídal stáda ovcí před vlky, ostatními šelmami i zloději a to jak na pastvinách, tak i při přesunech stád. Při průchodu vesnicemi se mastini dostávali do kontaktu s lidmi a nesměli být agresivní. Ještě v dnešní době je ve Španělsku můžete vidět plnit jejich původní funkci. Stále se volně pohybují po španělském venkově a není zaznamenán žádný případ, kdy by mastin napadl člověka. Dle dochovaných pramenů se dříve k hlídání ovcí preferovali mastini v barvě světlejší (plavá, zlatá), aby si je ovce nepletli s vlky. K hlídání usedlostí a domů se spíše používali mastini tmaví, především černí (kteří měli být ostřejší). Standardem povolené jsou tyto barvy: žlutá, lví, červená, černá, vlčí šeď, jelení červeň, ale i kombinované – žíhaná, skvrnitá nebo s bílým límcem. Upřednostňují se varianty jednobarevné. Ve Španělsku je jednoznačně nejpopulárnější barva žlutá (někdy také označována jako plavá).


Španělský mastin je pes velmi inteligentní a samostatný. Ochraně se nemusí učit, hlídací instinkt se v něm probudí naprosto přirozeně v době dospívání. Jako všechna obří plemena i mastinové dozrávají psychicky i fyzicky později, mezi druhým a třetím rokem. Jsou to klidní psi, kteří si velmi dobře uvědomují svou sílu a velikost a nezneužívají ji, nejsou to psi agresivní. Vetřelce odrazují svým mohutným a hlasitým štěkotem. Velmi rádi pozorují svěřené území z vyvýšeného místa. Španělský mastin se příliš nehodí pro sportovně založenou rodinu, je to pes pohodář. Do jednoho roku se štěnata nesmí přetěžovat, po jednom roce už je s mastinem možné podnikat i delší výlety, ale stejně se nikdy nestane psím atletem. Ostatně jeho váha mu to ani neumožňuje. Mastinové mají skvělý vztah k dětem, velmi rádi si s nimi hrají, samozřejmě je třeba na děti vždy dohlížet.


Španělský mastin je typický hlídací pes, vhodný současně jako pes rodinný. Má velmi dobrý vztah k lidem. Nejraději pobývá v blízkosti své rodiny, kterou z povzdálí pozoruje a hlídá.


Každé štěně španělského mastina potřebuje projít procesem socializace, aby z něj vyrostl sebevědomý, nebojácný pes. Socializací se myslí umožnit štěněti kontakt s lidmi, dalšími psy i ostatními zvířaty. Je vhodné brát štěně do města, aby si zvyklo na dopravu i zvýšený hluk. Skvělé je, když si mohou už od štěněcího věku hrát s jinými psy, aby jejich vztah k nim v dospělosti byl bezproblémový. Jen psi – samci se mohou někdy projevovat dominantně ve vztahu k jiným psům - samcům většího plemene. Mastin je pes tvrdohlavý, takže potřebuje při výchově důslednost. Ta je opravdu základem všeho – pokud mu dáte nějaký povel, trvejte na jeho splnění. Odmala je dobré se psy různě manipulovat, posazovat je a pokládat, také je dobré jim sahat do krmení a naučit je odevzdávat věci, se kterými si hrají (vhodné jsou na toto učení např. velké kosti). Pokud tohle všechno budete se štěňátkem dělat, vyroste vám z něj poslušný pes, který uznává svého pána jako přirozenou autoritu a rád plní jeho pokyny. Co se týče výcviku, mastin bez problémů zvládne základní povely – sedni, lehni, ke mně atd., ale není pro něj vhodný klasický služební výcvik. Stačí vždy jen krátká chvilka výcviku, motivací by měl být Váš hlas a odměny.


Španělský mastin není pes vhodný do kotce. Mastinové milují volný prostor, v malém, uzavřeném prostoru velmi trpí. Jsou to psi nesmírně odolní, bez problémů mohou žít celoročně venku, pokud mají k dispozici zateplenou boudu. Teplé počasí snášejí také celkem dobře, jen musí mít dostatek vody a stinné místo. Péče o srst není v podstatě žádná, pouze v období línání. Je nutné jim pravidelně kontrolovat uši, a pokud mají paspárky (vlčí dráp), tak je z času na čas nutné je zkrátit.


Růst mastinů je velmi rychlý, a proto se občas mohou vyskytnout obtíže pohybového rázu. Do značné míry se jim ale lze vyhnout, pokud nebudete psa v růstu přetěžovat a pokud mu dopřejete velmi kvalitní stravu v průběhu prvního roku životu. Je vhodné přidávat v období růstu speciální přípravky, které pomáhají vyživovat vyvíjející se klouby. Štěně mastina by týdně nemělo přibývat víc než 2-3kg. Nejrychlejší růst do výšky probíhá do 6-ti měsíců věku, kdy mají štěňata výšku obvykle nad 65cm (mnohdy víc než 70cm).


Pokud se rozhodnete pro mastina, získáte skvělého hlídače i rodinného kamaráda Ačkoli jsou to psi obrovští, umí být velmi něžní. Když si s Vámi chtějí hrát nebo se mazlit, dají to najevo podáváním své maxitlapy. A nemyslete si, že španělský mastin při své váze neumí vyskočit na ramena, když si usmyslí, že vás olízne :-)).

Copyright © 2018 Chovatelská stanice Aurus Leon. Všechna práva vyhrazena.